έντυπα με ταινίες ασφαλείας

Εκτυπώσεις με ταινία ασφαλείας

Για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται επιπλέον ασφάλεια στις συναλλαγές τους πέρα από ένα απλό υδατογράφημα, προσφέρουμε αξιόγραφα με ειδικές ταινίες ασφαλείας

ειδική ιριδίζουσα ταινία ασφαλείας για τιμολόγια

Για τις ταινίες ασφαλείας χρησιμοποιείται ειδικό υλικό με ιριδίζουσα επιφάνεια το οποίο αλλάζει μορφή και χρώμα ανάλογα με την γωνία θέασης.

Η εφαρμογή τους στο χαρτί δεν γίνεται με εκτύπωση, αντιθέτως “σφραγίζονται” με τη μέθοδο της θερμοτυπίας σε κάθε έντυπο ξεχωριστά. Η διαδικασία αποδίδει ανάγλυφη υφή στην επιφάνεια της ταινίας ασφαλείας, καθιστώντας δυνατή την αναγνώριση του αυθεντικού εντύπου  όχι μόνο οπτικά αλλά και με την αφή.

ταινία ασφαλείας σε τιμολόγιο που είναι ανάγλυφη και αλλάζει χρώματα

Ακόμη οι ταινία ασφαλείας μπορεί να έχει ιδιαίτερο σχήμα ή να έχει επισφραγισμένο το λογότυπο της εταιρίας σας κάνοντάς την ιδιαίτερη και ακόμα πιο ασφαλή από πλαστογράφιση.

Ταινίες ασφαλείας μπορούν να εφαρμοστούν σε επιταγές, μηχανογραφικά έντυπα, τιμολόγια πολλαπλής χρήσης και σε κάθε έντυπο – αξιόγραφο της εταιρίας σας που χρειάζεται εύκολη αναγνώριση της γνησιότητάς του.

Εισιτήρια και λαχνοί με ταινία ασφαλείας

εισιτήρια με ταινία ασφαλείας και αρίθμηση διάτριση

Η εφαρμογή της ταινίας ασφαλείας προσφέρεται πέραν της διάτρησης των τμημάτων και της αρίθμησης, σαν επιπλέον χαρακτηριστικό  στα εισιτήρια για συναυλίες και εκδηλώσεις καθώς και στους λαχειοφόρους λαχνούς .

Εισιτήρια με ταινία σφαλείας

 

Το υλικό της ταινίας είναι χαρακτηριστικά ορατό ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού το οποίο σε συνδυασμό με την ανάγλυφη επιφάνειά του παρέχει την ευκολότερη λύση πιστοποίησης του αυθεντικού εισιτηρίου, ενώ δυσχεραίνει εξαιρετικά την δημιουργία πλαστών αντιγράφων.

εισιτήριο που ξεχωρίζει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού